Giải bài 4 trang 194 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 194 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

    a) Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

    b) Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

    c) Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

    d) Quan hệ giữa các loài trong quần xã.

Lời giải

    Đáp án: c.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 194 sách giáo khoa sinh học lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu