Giải bài 4 trang 180 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 180 SGK sinh học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài bị hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau:

- Mối quan hệ chỉ có loài có lợi xếp trước.

- Mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau.

Lời giải

Xếp thứ tự các mối quan hệ giữa các loài sinh vật::

- Cộng sinh, hợp tác, hội sinh, kí sinh, ức chế- cảm nhiễm, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác.

- Sự sắp xếp như trên có thể thay đổi trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ trong một số trường hợp ức chế - cảm nhiễm có thể đứng trước kí sinh.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X