Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Giải phương trình (x³ + x²) + (x² + x) = 0.

Lời giải đáp án

(x³ + x²) + (x² + x) = 0

⇔x² (x + 1) + x(x + 1) = 0

⇔(x² + x)(x + 1) = 0

⇔x(x + 1)(x + 1) = 0

⇔x = 0 hoặc x + 1 = 0

⇔x = 0 hoặc x = -1

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = {0; -1}

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    09:38 AM
19/08/2018    09:38 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu