Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 167 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 167 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Có các bình đựng khí riêng biệt: CO₂, Cl₂, CO, H₂.

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

Đáp án bài 4 trang 167 sgk hóa lớp 9

Cho quỳ tím ẩm lần lượt vào các khí trên:

  • Khi nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu là khí clo

Cl2 + H2O  ⟷ HCl + HClO (có tính oxi hóa mạnh nên làm quỳ tím mất màu)

  • Khí nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là khí CO2

CO2 + H2O ⟷ H2CO3 ( làm quỳ chuyển sang màu đỏ)

  • Hai khí còn lại đem đốt chát, làm lạnh sản phẩm, nếu thấy có nước ngưng tụ thì khí đó là H2, khí còn lại là CO. Hoặc cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi trong suy ra chất ban đầu là khí CO. Khí không có phản ứng là hơi nước, suy ra khí ban đầu là H2.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 167 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    14:33 PM
28/08/2018    14:33 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu