Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 158 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Đáp án

Giả thuyết Plăng: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf; trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là một hằng số.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 158 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    12:10 PM
20/08/2018    12:10 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu