Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 158 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 158 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Đáp án

Giả thuyết Plăng: Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf; trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là một hằng số.

doctailieu.com
Tải về
20/08/2018    12:10 PM
20/08/2018    12:10 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu