Đáp án bài 4 trang 156 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 4 trang 156 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

1. Đề bài

Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2 .

Đề bài 4 trang 156 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 4 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

 

doctailieu.com
Back to top