Bài 4 trang 151 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 06/02/2020

Bài 4 trang 151 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 4 trang 151 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 4 trang 151 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 4 trang 151 SGK Hóa 8

Đề bài

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Cách giải

Tính số mol của NaOH \({n_{NaOH}} = \dfrac{8}{{40}} = ?\,(mol)\)

a) \({C_M} = n:V = a:0,8 = ?\,(M)\)

b) dựa vào phần a để tính toán.

Đáp án

Bài làm cách 1

a) \(n_{NaOH}=\frac{m}{M} = \frac{8}{40} = 0,2\ mol; 800ml = 0,8 lít. \)

Nồng độ mol của dung dịch \(NaOH\) là:

\(C_{M(NaOH)} = \frac{n}{V} = \frac{0,2}{0,8} = 0,25 mol/l \)

b) Số mol \(NaOH\) có trong 200ml (200 \(cm^3\)) dung dịch \(NaOH \) 0,25M:

\(n_{NaOH} =V\times C_M= \frac{200\times0,25}{1000} = 0,05 \ mol. \)

Ta có 1000ml dung dịch \(NaOH \) có 0,1 M  \(NaOH \).

\(=> V_{NaOH}=\frac{n}{C_M} =\frac{0,05}{0,1} = 0,5\ lít=500\ ml \)

Thể tích \(H_2O \) cần dùng để pha loãng 200ml dung dịch \(NaOH \) 0,25M để dung dịch \(NaOH \) 0,1M.

\(V_{H_2O} = 500 - 200 =300\ ml\)

Bài làm cách 2

a) Số mol của NaOH là: \({n_{NaOH}} = \dfrac{8}{{40}} = 0,2\,(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = \(\dfrac{0,2.}{0,8}\) = 0,25 M

b) Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH = \(\dfrac{0,25.200}{1000}\) = 0,05 mol

- Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd = \(\dfrac{0,05.1000}{0,1}\) = 500 ml

=> Vậy thể tích nước phải thêm là:

\(V_{H_{2}O}\) = 500 – 200 = 300 ml

Ghi nhớ

1. Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch.

2. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

- Nống độ mol cho biết số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

3. Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước ta thực hiện theo 2 bước:

  • Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng.
  • Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

»» Bài tiếp theo:: Bài 5 trang 151 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 4 trang 151 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM