Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 02/01/2019

Giải bài 4 trang 15 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về việc giành độc lập của các quốc gia Mỹ Latinh trong bài 3 trang 15 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục tìm hiểu về lãnh tụ Phiđen Cátxtơrô.

Câu hỏi

Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy:

a. Cho biết tên, tuổi, năm sinh đầy đủ của ông?

b. Cho biết sự kiện nào mà ông thực hiện đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta?

c. Bức ảnh thể hiện cách mạng Cuba ở giai đoạn nào?

Xem thêm: Bài 1 trang 14 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

- Phiđen Cátxtơrô (1927-2016)

b.

- Sự kiện: Ngày 26-7-1953, Phiđen Cátxtơrô chỉ huy 135 thanh niên yêu nước tấn công vào trại lính Môncađa đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta.

c.

- Thể hiện cách mạng Cuba giai đoạn chống chế độ độc tài Batixta (1953-1959).

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM