Đáp án bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 15 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Phân tích đa thức P(x) = (x² – 1) + (x + 1)(x – 2) thành nhân tử.

Lời giải đáp án

P(x) = (x² – 1) + (x + 1)(x – 2)

P(x) = (x – 1) (x+1) + (x + 1)(x – 2)

P(x) = (x + 1) (x – 1 + x – 2)

P(x) = (x +1) (2x – 3)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    05:27 AM
19/08/2018    05:27 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu