Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8

Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 4 trang 149 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 4 trang 149 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.

Dd (a) NaCl

(b) Ca(OH)2

(c) BaCl2 (d) KOH (e) CuSO4 
Đại lượng

\(m_{ct}\)

30 g 0,148 g     3 g

\(m_{H_2O}\)

170 g        

\(m_{dd}\)

    150 g    

\(V_{dd}\)

  200 ml   300 ml  

\(D_{dd}(g/ml)\)

1,1 1 1,2 1,04 1,15

\(C\%\)

    20 %   15 %

\(C_M\)

      2,5 M  

Đáp án

Dd (a) NaCl (b) Ca(OH)2 (c) BaCl2 (d) KOH (e) CuSO4 
Đại lượng

\(m_{ct}\)

30 g 0,148 g 30 g 42 g 3 g

\(m_{H_2O}\)

170 g 199,852 g 120 g 270 g 17 g

\(m_{dd}\)

200 g 200 g 150 g 312 g 20 g

\(V_{dd}\)

181,8 ml 200 ml 1250 ml 300 ml 17,39 mi

\(D_{dd}(g/ml)\)

1,1 1 1,2 1,04 1,15

\(C\%\)

15 % 0,074 % 20 % 13,46 % 15 %

\(C_M\)

2,82 M 0,01 M 1,154 M 2,5 M 1,078 M
Ghi nhớ

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước ta thực hiện theo 2 bước:

- Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng.

- Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

»» Bài tiếp theo:: Bài 5 trang 149 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 4 trang 149 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu