Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 04/02/2020

Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 4 trang 146 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M

b. 500 mol dung dịch KNO3 2 M.

c. 250 ml dung dịch CaCl2 0,1 M

d. 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3 M

Cách giải

- Công thức tính số mol : \(n = {C_M}.V\)  (mol)

- Công thức tính khối lượng: m = n.M (g)

Đáp án

Bài làm cách 1

a)

\(n_{NaCl}=V\times C_M=1\times 0,5=0,5\ mol\\ =>m_{NaCl}=n\times M=0,5\times 58,5=29,25\ g\)

b)

\(n_{KNO_3}=V\times C_M=0,5\times 2=1\ mol\\ =>m_{KNO_3}=n\times M=1\times 101=101\ g\)

c)

\(n_{CaCl_2}=V\times C_M=0,25\times 0,1=0,025\ mol\\ =>m_{CaCl_2}=n\times M=0,025\times 111=2,775\ g\)

d)

\(n_{Na_2SO_4}=V\times C_M=2\times 0,3=0,6\ mol\\ =>m_{Na_2SO_4}=n\times M=0,6\times 142=85,2\ g\)

Bài làm cách 2

a) Số mol NaCl: nNaCl = \(\dfrac{1000.0,5}{1000}\) = 0,5 mol

Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5(23 + 35,5) = 29,25 g

b) Số mol KNO3\(n_{KNO_{3}}\) = \(\dfrac{500.2}{1000}\) = 1 mol

Khối lượng KNO3\(m_{KNO_{3}}\) = 1(39 + 14 + 48) = 101 g

c) Số mol CaCl2\(n_{CaCl_{2}}\) = \(\dfrac{250.0,1}{1000}\) = 0,025 mol

Khối lượng CaCl2:  \(m_{CaCl_{2}}\) = 0,025(40 + 71) = 2,775 g

d) Số mol Na2SO4\(n_{Na_{2}SO_{4}}\) = \(\dfrac{2000.0,3}{1000}\) = 0,6 mol

Khối lượng Na2SO4\(m_{Na_{2}SO_{4}}\) = 0,6 . 142 = 85,2 g

Ghi nhớ

- Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch:

\(C\%=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\times 100\%\)

- Nống độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:

\(C_M=\frac{n}{V}(mol/l)\)

»» Bài tiếp theo:: Bài 5 trang 146 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 4 trang 146 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM