Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 143 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 143 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.

Câu hỏi bài 4 trang 143 sgk hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

Chất mà trong phân tử có nhóm -COOH mang tính axit.

Đáp án bài 4 trang 143 sgk hóa lớp 9

Chất a) có tính axit vì trong phân tử có nhóm -COOH.

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 143 sgk Hóa 9

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 143 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 143 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    12:37 PM
24/08/2018    12:37 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu