Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 143 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 143 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.

Câu hỏi bài 4 trang 143 sgk hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

Chất mà trong phân tử có nhóm -COOH mang tính axit.

Đáp án bài 4 trang 143 sgk hóa lớp 9

Chất a) có tính axit vì trong phân tử có nhóm -COOH.

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 143 sgk Hóa 9

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 143 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    12:37 PM
24/08/2018    12:37 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu