Giải bài 4 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 136 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép chia phân số.

Bài 4 (trang 136 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có diện tíchGiải bài 4 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân sốm2, chiều rộngGiải bài 4 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số 1m. Tính chiêu dài của hình đó.

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

Giải bài 4 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số 2(m)

Đáp số:Giải bài 4 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số 2m

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 136 SGK Toán 4 tiết Phép chia phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu