Bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 4 trang 134 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 để hoàn thành bài tập ôn tập cuối năm phần hình học.

Đề bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Nếu tam giác vuông \(ABC\) vuông tại \(C\) và có \(\displaystyle \sin {\rm{A}} = {2 \over 3}\) thì \(tan B\) bằng:

(A) \(\displaystyle {3 \over 5}\)            (B) \(\displaystyle {{\sqrt 5 } \over 3}\)            (C) \(\displaystyle{2 \over {\sqrt 5 }}\)         (D) \(\displaystyle {{\sqrt 5 } \over 2}\)                

Hãy chọn câu trả lời đúng. 

» Bài tập trước: Bài 3 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Sử dụng công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn.

+) Sử dụng định lý Pi-ta-go.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Trong tam giác vuông \(ABC\) \(\left( {\widehat C = {{90}^0}} \right)\), ta có:

\(\displaystyle \sin {\rm{A}} = {{BC} \over {AB}} = {2 \over 3} \Rightarrow AB = {3 \over 2}BC\)

Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông ABC, ta có: 

\(\eqalign{ & AC = \sqrt {A{B^2} - B{C^2}} = \sqrt {{{\left( {{3 \over 2}BC} \right)}^2} - B{C^2}} \cr & AC = \sqrt {{5 \over 4}B{C^2}} = {{BC\sqrt 5 } \over 2} \cr} \)

Ta có:  \(\displaystyle \tan B = {{AC} \over {BC}} = {{\displaystyle BC{{\sqrt 5 } \over \displaystyle 2}} \over {BC}} = {{\sqrt 5 } \over 2}\)  

Chọn đáp án D.

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 134 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 4 trang 134 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top