Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 4 trang 132 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 132 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Đáp án

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 780 nm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 132 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    18:44 PM
17/08/2018    18:44 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu