Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 128 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 4 (trang 128 SGK Toán 4): Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A cóGiải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập số đội viên tập hát vàGiải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Tập hát:Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 3chi đội

Đá bóng:Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 4chi đội

? chi đội

Giải:

Số đội viên tham gia hoạt động trên bằng:

Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 6(số đội viên chi đội)

Đáp số:Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 7số đội viên chi đội

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu