Giải toán lớp 11: Đáp án bài 4 trang 126 SGK hình học

Đáp án bài 4 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D' có E, F, M và N lần lượt là trung điểm của AC, BD, AC' và BD'. Chứng minh MN = EF.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 4 trang 126

Hình vẽ bài 4 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 4 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 11: Đáp án bài 4 trang 126 SGK hình học để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu