Giải toán lớp 12: Đáp án bài 4 trang 126 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 126 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Tính

Câu hỏi bài 4 trang 126 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng các công thức nguyên hàm cơ bản và các phương pháp tính nguyên hàm để làm bài toán.
 

Đáp án bài 4 trang 126 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 126 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu