Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 124 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung phần 2.

Bài 4 (trang 124 SGK Toán 4):Viết các phân sốGiải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 1theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải:

Rút gọn các phân số: 

Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 2

Quy đồng các phân số: Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 3

Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 4

Vì Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 5 nên Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 6

Hay Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 7

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 8

         

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu