Giải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 122 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 4 (trang 122 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

Giải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập
Trả lời:

a, Vì 4 < 5 < 6 nênGiải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1

Vậy các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: Giải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 2

b, Quy đồng mẫu số:

Vì 12 : 3 = 4 ; 12 : 6 = 2 ; 12 : 4 = 3

Nên ta chọn MSC là 12. Ta có:

Giải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 3
Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: Giải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 4
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 122 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu