Hướng dẫn giải bài 4 trang 119 SGK hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 119 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 5. Khoảng cách

1. Đề bài

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c.

a) Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACC'A').

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC'.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 4 trang 119

Hình vẽ bài 4 trang 119 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 4 trang 119 SGK toán hình học lớp 11

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 4 trang 119 SGK hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu