Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 4 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 119 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

- Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H₂CO₃).

- Lưu huỳnh đioxit + nước → Axit sunfurơ (H₂SO₃).

- Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H₂.

- Điphotpho + nước → Axit photphoric (H₃PO₄).

- Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H₂O.

b) Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

Lời giải đáp án

a) Phương trình phản ứng:

CO₂ + H₂O → H₂CO₃ (1).

SO₂ + H₂O → H₂SO₃ (2).

Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂O (3).

P₂O₅ + HCl → 2H₃PO₄ (4).

CuO + H₂ → Cu + H₂O (5).

b) - Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng kết hợp.

- Phản ứng (3) và (5) là phản ứng thế.

- Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa khử.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu