Giải bài 4 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 118 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 4 (trang 118 SGK Toán 4): Nhóm nào dưới đây cóGiải bài 4 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung số ngôi sao đã tô màu ?

Giải bài 4 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 1
 

Lời giải:

 

Nhóm b) cóGiải bài 4 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 2 số ngôi sao đã tô màu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 118 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu