Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 4 trang 109 sgk Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 109 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Phản ứng hóa học

Đề bài

Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a) Tính số gam đồng kim loại thu được.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Lời giải bài 4 trang 109 sgk Hóa 8

nCuO = 48/60 = 0,6 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng khử CuO:

CuO + H₂ → Cu + H₂O.

nCu = 0,6mol.

mCu = 0,6 .64 = 38,4g.

Theo phương trình phản ứng trên:

nH₂ = 0,6 mol

VH₂ = 0,6 .22,4 = 13,44 lít.

» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 109 sgk Hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 109 sgk Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu