Bài 4 trang 107 SGK Giải tích 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 107 sách giáo khoa Toán đại số và Giải tích lớp 11 : Cho hai cấp số nhân có cùng số các số hạng ...

Đề bài:

Cho hai cấp số nhân có cùng số các số hạng. Tính các số hạng tương ứng của chúng có lập thành cấp số nhân không? Vì sao? Cho một ví dụ minh họa.

Đáp án - hướng dẫn bài tập 4 trang 107 sgk Đại số & Giải tích lớp 11

Đáp án bài 4 trang 107 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Ví dụ:

+ 1 , 4 , 16 , . . . là cấp số nhân có công bội q1 = 4

+ 3 , 9 , 27 , . . . là cấp số nhân có công bội q2 = 3

Suy ra: 3 , 36 , 432... là cấp số nhân có công bội: q = q1 q2 = 4.3 = 12 .

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Cập nhật ngày 03/01/2019 - Tác giả: Anh Đức
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM