Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 107 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số.

Bài 4 (trang 107 SGK Toán 4): Đọc các phân số : Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số .

Lời giải:

Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 1đọc là: Năm phần chín.

Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 2đọc là : Tám phần mười bảy.


Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 3đọc là ba phần hai bảy.

Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 4 đọc là: Mười chín phần ba mươi ba.

Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 5đọc là: Tám mươi phần một trăm( hoặc tám mươi phần trăm).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu