Giải bài 4 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 101 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 4): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằngGiải bài 4 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tậpchiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Lời giải:

Chiều rộng khu đất là:Giải bài 4 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tậpx 3 = 1(km)

Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu