Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 100 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Ki-lô-mét vuông.

Bài 4 (trang 100 SGK Toán 4): Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ :

a) Diện tích phòng học : 81 cm2; 900dm2; 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2.

Lời giải:

a) Khi đo diện tích một lớp học ta thường dùng đơn vị nào ? (m2)

b) Khi do diện tích một quốc gia ta thường dùng đơn vị nào ? (km2)

Đáp án :

a) Khi đo diện tích lớp học là 40 m2.

b) Diện tích nước Việt Năm là 330991km2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu