Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải bài 4 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 10 SGK vật lý lớp 11

Bài 4. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Trả lời

Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong môi trường điện môi đó thì lực tương tác Cu-lông giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    09:47 AM
15/08/2018    09:47 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu