Giải bài 4 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 10 SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 4. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Trả lời

Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong môi trường điện môi đó thì lực tương tác Cu-lông giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X