Giải bài 4 trang 10 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 10 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Trả lời bài 4 trang 10 sgk Toán 12

  Mã di truyền có một số đặc điểm sau:

      - Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit mà không gối lên nhau.

      - Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

      - Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

      - Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

doctailieu.com
Tải về
Back to top