Giải bài 4 trang 10 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 10 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá Fgiao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.  

Trả lời:

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

  • Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

               Gen a quy định mắt đỏ

  • Sơ đồ lai : Ptc: AA(mắt đen) x aa (mắt đỏ)

G :                  A                      a

F1:                        Aa   (mắt đen)

F1x  F1:               Aa   (mắt đen) x           Aa (mắt đen)

GF1:                        1A :1a                         1A:1a

F2:                              1 AA : 2 Aaa : 1aa

                                   3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    14:05 PM
23/08/2018    14:05 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu