Giải bài 4 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng :

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với ..... và đường .....

b) Góc phản xạ bằng .....

Đáp Án

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

doctailieu.com
Tải về
Back to top