Bài 4 trang 92 SGK Sử 8

Xuất bản: 31/12/2018

Giải bài 4 trang 92 SGK Lịch Sử 8. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Đề bài

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

» Ôn tập Bài 3 trang 92 sgk Sử 8

Hướng dẫn giải Bài 4 trang 92 SGK Sử 8

- Ở Đức: giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hít-le lên cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.

- Ở Pháp: Đảng Cộng sản đã huy động quần chúng nhân dân, vớiương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân. Tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận chung – mặt trận nhân dân Pháp và thi hành một số chính sách tiến bộ.

Kết quả Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5 — 1936 và Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập.

----------------------------------------------------------

Xem thêm tình hình các nước châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và đáp án các bài tập Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM