Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 54 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 4 trang 54 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?

A. UN tăng khi RN tăng.

B. UN tăng khi RN giảm.

C. UN không phục thuộc vào RN.

D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dẫn khi RN tăng dẫn từ 0 đến vô cùng.

Trả lời

=> Chọn đáp án A.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 4 trang 54 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    11:42 AM
24/08/2018    11:42 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu