Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 4 tiết luyện tập trang 77 sgk Toán 5

Đáp án bài 4 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 4 Luyện tập : Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Đáp án

1% số cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)

doctailieu.com
Back to top