Bài 38 trang 72, 73 sgk TNXH 3

Giải bài 38 trang 72, 73 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 chỉ ra những tác nhân gây hại cho sinh vât và con người trong rác thải...

Bài 38: Vệ sinh môi trường (tiếp theo)

Câu hỏi trang 72

a) Hãy nói và nhận xét những gì bạn thấy trong hình.

b) Trong nước thải có gì gây hại cho sinh vật và sức khỏe con người? Ở địa phương bạn, các gia đình, bệnh viện, nhà máy, …thường cho nước thải chảy ra đâu?

Bài 38 trang 72, 73 sgk TNXH 3


Trả lời

a)

  • Hình 1: Con sông là nơi mọi người lấy nước, tắm rửa nhưng lại bị đổ rác thải sinh hoạt ra.
  • Hình 2: Con sông bị xả nước thải từ nhà máy, các loài sinh vật như cá bị chết nổi lên.

b)

  • Trong nước thải có chứa nhiều chất bẩn, độc hại và các vi khuẩn gây bệnh. Nếu để nước thải chưa xử lí thường xuyên chảy vào ao hồ, ao sông ngòi sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, làm chết các sinh vật sống trong nước.
  • Ở địa phương em, nước thải thường bị đổ ra ngoài sông, suối, ao hồ một cách trái phép. Gây ô nhiễm môi trường.

 Câu hỏi trang 73

Theo bạn, hệ thống cống rảnh nào hợp vệ sinh? Tại sao?

Trả lời

Theo em, hê thống cống rảnh 4 hợp vệ sinh bởi đã được đóng nắp không gây nguy hiểm cho người khác và được bịt mùi.

----------------

Xem ngay hướng dẫn cách làm Bài 39 - Ôn tập xã hội và đáp án bài tập sgk Tự nhiên xã hội lớp 3 tại doctailieu.com

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ