Giải bài tập 37 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 37 trang 72 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa.

Phương pháp

Vì khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau nên K là giao điểm của các đường phân giác trong của tam giác. 

Hướng dẫn giải

- Cách vẽ: Vẽ tia phân giác MS của góc M, tia phân giác NQ của góc N. Giao điểm của hai tia phân giác chính là điểm K cần vẽ.

Giải bài tập 37 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

- Chứng minh: Vì K là giao điểm của hai đường phân giác trong tam giác MNP nên K cách đều ba cạnh của tam giác đó (theo định lí giao điểm của ba đường phân giác).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 37 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    19:00 PM
13/08/2018    19:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu