Bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 33 trang 16 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Tài liệu hướng dẫn giải bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1 này giúp bạn biết được cách làm để hoàn thành tốt bài tập và nắm vững các kiến thức quan trọng về những hằng đẳng thức đáng nhớ của bài học toán 8 bài 5 đã được học trên lớp.

Đề bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Tính:

\(\eqalign{ & a)\,\,{\left( {2 + xy} \right)^2} \cr & b)\,\,{\left( {5 - 3x} \right)^2} \cr & c)\,\,(5 - {x^2})(5 + {x^2}) \cr & d)\,\,{\left( {5x - 1} \right)^3} \cr & e)\,\,\left( {2x - y} \right)(4{x^2} + 2xy + {y^2}) \cr & f)\,\,\left( {x + 3} \right)({x^2} - 3x + 9) \cr}\)

Giải bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

\(1.{\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\) \(2.{\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\) \(3.{A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\) \(4.{\left( {A + B} \right)^3} = {A^3} + 3{A^2}B + 3A{B^2} + {B^3}\) \(5.{\left( {A - B} \right)^3} = {A^3} - 3{A^2}B + 3A{B^2} - {B^3}\) \(6.{A^3} + {B^3} = \left( {A + B} \right)({A^2} - AB + {B^2})\) \(7.{A^3} - {B^3} = \left( {A - B} \right)({A^2} + AB + {B^2})\)

» Bài tập trướcBài 32 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 33 trang 16 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\eqalign{ & a)\,\,{\left( {2 + xy} \right)^2} = {2^2} + 2.2.xy + {\left( {xy} \right)^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = 4 + 4xy + {x^2}{y^{2}} \cr}\)

\(\eqalign{ & b)\,\,{\left( {5 - 3x} \right)^2} = {5^2} - 2.5.3x + {\left( {3x} \right)^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = 25 - 30x + 9{x^2} \cr}\)

\(\eqalign{ & c)\,\,(5 - {x^2})(5 + {x^2}) = {5^2} - {({x^2})^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\; = 25 - {x^4} \cr} \)

\(\eqalign{ & d)\,\,{\left( {5x - 1} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} - 3.{\left( {5x} \right)^2}.1 + 3.5x{.1^2} - {1^3} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;= 125{x^3} - 75{x^2} + 15x - 1 \cr} \)

\(\eqalign{ & e)\left( {2x - y} \right)(4{x^2} + 2xy + {y^2}) \cr & = \left( {2x - y} \right)\left[ {{{\left( {2x} \right)}^2} + 2x.y + {y^2}} \right] \cr & = {\left( {2x} \right)^3} - {y^3} = 8{x^3} - {y^3} \cr}\)

\(\eqalign{ & f)\,\,\,\left( {x + 3} \right)({x^2} - 3x + 9) \cr & = \left( {x + 3} \right)({x^2} - x.3 + {3^2}) \cr & = {x^3} + {3^3} = {x^3} + 27 \cr}\)

Giải bài tập khác

Giải bài 33 sgk toán 8 tập 1 trang 16

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Cập nhật ngày 06/11/2019 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM