Giải bài tập 33 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 33 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất tia phân giác của một góc, phần Hình học.

Đề bài

Cho hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O.

Giải bài tập 33 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

a) Chứng minh hai tia phân giác Ot, Ot' của một cặp góc kề bù tạo thành một góc vuông.

b) Chứng minh rằng: Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot' thì M cách đều hai đường thẳng xx' và yy'.

c) Chứng minh rằng: Nếu điểm M cách đều hai đường thẳng xx', yy' thì M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot'.

d) Khi M ≡ O thì khoảng cách từ M đến xx' và yy' bằng bao nhiêu?

e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx', yy'.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 33 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Giải bài tập 33 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

b) Nếu M thuộc Ot hoặc Ot' thì M cách đều hai đường thẳng xx' và yy'.

Thật vậy, giả sử M ∈ Ot.

Do Ot là phân giác của góc xOy nên M cách đều Ox, Oy

⇒ M cách đều xx',yy'

Nếu M ∈ Ot'.

Do Ot' là phân giác của góc xOy' nên M cách đều xx', yy'

⇒ M cách đều xx',yy'.

c) Nếu M cách đều hai đường thẳng xx', yy' và giả sử M nằm trong một góc trong bốn góc xOy, góc xOy', góc x'Oy', góc x'Oy thì M phải thuộc phân giác của góc ấy tức M phải thuộc Ot hoặc Ot'.

d) Khi M ≡ O thì khoảng cách từ M đến xx', yy' bằng 0.

e) Từ các câu trên ta có nhận xét: Tập hợp tất cả các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau xx', yy' thuộc hai đường thẳng vuông góc nhau lần lượt là phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau đó.

doctailieu.com
Tải về
13/08/2018    11:00 AM
13/08/2018    11:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu