Giải bài tập 32 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 32 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất tia phân giác của một góc, phần Hình học.

Đề bài

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B1 và C1 (h.32) nằm trên tia phân giác của góc A.

Giải bài tập 32 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
Hướng dẫn giải

Giải bài tập 32 trang 70 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Gọi M là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B và C của ΔABC.

Kẻ MH ⊥ AB; MI ⊥ BC; MK ⊥ AC

Vì M nằm trên tia phân giác của góc B1 nên MH = MI

Vì M nằm trên tia phân giác của góc C1 nên MH = MK

Suy ra: MI = MK

=> M thuộc phân giác của góc A (Định lí 2)

doctailieu.com
Tải về
13/08/2018    09:00 AM
13/08/2018    09:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu