Giải bài tập 30 trang 40 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 30 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Cộng, trừ đa thức, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Tính tổng của đa thức P = x²y  + x³ – xy² + 3  và Q = x³ + xy² - xy - 6.

Phương pháp

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Hướng dẫn giải

Ta có P = x²y  + x³ – xy² + 3  và Q = x³ + xy² - xy - 6

nên P + Q = (x²y  + x³ – xy² + 3) + (x³ + xy² - xy - 6)

= x²y  + x³ – xy² + 3 + x³ + xy² - xy - 6

= (x³ + x³) + x²y + (xy² – xy²) - xy + (3 - 6)

= 2x³ + x²y - xy - 3

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X