Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 3 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 3 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 3. Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

Trả lời

Tia catot thực chất là dòng electron bay tự do (có vận tốc lớn).

Có thể tạo ra tia catot bằng cách cho phát xạ nhiệt electron trong điot chân không hoặc tạo ra từ sự phóng điện dưới áp suất thấp.

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    23:16 PM
01/09/2018    23:16 PM
Back to top