Giải bài 3 trang 98 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 98 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 4): Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Số 13 465 không chia hết cho 3;

b) Số 70 009 chia hết cho 9;

c) Số 78 435 không chia hết cho 9;

d) Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Lời giải:

- Câu a đúng ( vì 1 + 3 + 4 +6 +5 = 19 không chia hết cho 3).

- Câu b sai ( vì 7 + 0 + 0 + 0 +9 = 16 không chia hết cho 9).

- Câu c sai ( vì 7 +8+4+3+5=27 chia hết cho 9).

- Câu d đúng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 98 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu