Giải bài 3 trang 98 SGK Toán 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 3

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 98 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 3.

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 4): Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

Lời giải:

Hướng dẫn: Giải tương tự Bài 3 (trang 97 SGK Toán 4)

Ba số có ba chữ số và chia hết cho 3 là: 102; 105; 108.

Nói thêm: còn rất nhiều cách viết khác.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 98 SGK Toán 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 3 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu