Đáp án bài 3 trang 98 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 98 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật.

Trả lời:

- Trong chọn giống vi sinh vật:

Đã tạo được chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao hơn 200 lần dạng ban đầu. Đã tạo được các thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn.

 Tạo được các thể đột biến giảm sức sống không còn khả năng gây bệnh để tạo vacxin phòng bệnh cho người và gia súc.

-  Trong chọn giống cây trồng:

Đã tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến khắc phục tình trạng khan hiếm gạo Tám thơm trong các tháng 6-11.

Tạo các giống đa bội ở dâu tầm, dương liễu, dưa hấu,... có năng suất cao, phẩm chất tốt.

-   Trong chọn giống vật nuôi:

Tạo đột biến nhân tạo ở động vật bậc thấp, không áp dụng đối với động vật bầng cao.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 98 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
03/09/2018    22:53 PM
03/09/2018    22:53 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu