Đáp án bài 3 trang 98 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 98 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật.

Trả lời:

- Trong chọn giống vi sinh vật:

Đã tạo được chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao hơn 200 lần dạng ban đầu. Đã tạo được các thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn.

 Tạo được các thể đột biến giảm sức sống không còn khả năng gây bệnh để tạo vacxin phòng bệnh cho người và gia súc.

-  Trong chọn giống cây trồng:

Đã tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến khắc phục tình trạng khan hiếm gạo Tám thơm trong các tháng 6-11.

Tạo các giống đa bội ở dâu tầm, dương liễu, dưa hấu,... có năng suất cao, phẩm chất tốt.

-   Trong chọn giống vật nuôi:

Tạo đột biến nhân tạo ở động vật bậc thấp, không áp dụng đối với động vật bầng cao.

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    22:53 PM
03/09/2018    22:53 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu