Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 3 trang 98 sgk Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 98 sách giáo khoa môn Hóa học 12 : Hàm lượng các nguyên tố Fe và Si trong quặng là ...

Đề bài

Một loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3, 10% SiO2 và một số tạp chất khác không chứa Fe và Si. Hàm lượng các nguyên tố Fe và Si trong quặng này là

A. 56% Fe và 4,7% Si.

B. 54% Fe và 3,7% Si.

C. 53% Fe và 2,7% Si.

D. 52% Fe và 4,7% Si.

Hướng dẫn giải

Giả sử có 100 gam quặng sắt thì khối lượng Fe2Olà 80 gam và khối lượng SiO2 là 10 gam

Tính được nFe2O3 => nFe = ? => mFe = ?

Tính được nSiO2 => nSi = ? => mSi = ?

Áp dụng công thức tính thành phần phần trăm

Hướng dẫn giải bài 3 trang 98 sgk hóa lớp 12
 

Đáp án bài 3 trang 98 sgk Hóa học lớp 12

Đáp án bài 3 trang 98 sgk hóa lớp 12

--------------------------------------------------------------------

    Trên đây là lời giải bài 3 trang 98, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án giải Hóa 12 bài 4 sgk trang 98 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Hóa lớp 10 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    20:48 PM
24/07/2018    20:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top