Bài 3 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Bài 3 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 3 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 3 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập về góc khác.

Đề bài 3 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ: a) Hai góc phụ nhau.

b) Hai góc bù nhau.

c) Hai góc kề nhau.

» Bài tập trước: Bài 2 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(90^o\).

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(180^o\).

- Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 3 trang 96 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 3 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

a) Vẽ góc \(xOy\) có số đo bằng \(90^o\). Vẽ tia \(Om\) nằm giữa hai tia \(Ox, \, Oy\). Khi đó: hai góc \(xOm\) và góc \(mOy\) là hai góc phụ nhau.

b) Vẽ góc \(xOy\) có số đo bằng \(180^o\). Vẽ tia \(Om\) bất kì không trùng với hai tia \(Ox, \, Oy\). Khi đó: hai góc \(xOm\) và \(mOy\) là hai góc bù nhau.

c) Vẽ tia \(Ox\). Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia \(Ox\)

vẽ hai tia \(Oy, \, Oz\). Khi đó: Hai góc \(xOy\) và \(xOz\) là hai góc kề nhau.

» Bài tập tiếp theo: Bài 4 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 96 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X