Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 95 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 95 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?

Hướng dẫn giải

- Tác hại của sự ăn mòn kim loại:

+ Đối với kim loại bị ăn mòn

+ Đối với đời sống, sự phát triển kinh tế

- Cách phòng chống

+ Kể tên các biện pháp phòng chống sự ăn mòn kim loại.

Đáp án bài 3 trang 95 sgk hóa học lớp 12

- Tác hại của ăn mòn kim loại:

+ Phá hủy kim loại, kim loại bị mất dần các tính chất quý

+ Thiệt hại về mặt kinh tế : phải thay thế nhiều chi tiết, thiết bị máy móc dùng trong các nhà máy và công trường, các phương tiện giao thông vận tải

- Cách chống ăn mòn kim loại :

+ Phương pháp bảo vệ bề mặt: Cách li kim loại với môi trường dùng các chất bền vững với môt trường phủ trên bề mặt kim loại như bôi dầu, mỡ, tráng men, ...

+ Phương pháp điện hóa: nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn tạo thành pin điện hóa. Kim loại hoạt động hơn bị ăn mòn, kim loại còn lại được bảo vệ.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    10:42 AM
24/07/2018    10:42 AM
Back to top