Bài 3 trang 93 SGK Tin học 12

Xuất bản: 11/11/2018

Giải bài 3 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được cập nhật và cập nhật những gì?

Mục lục nội dung

Sau khi đã phân tích được đối tượng và thông tin cần quản lý trong các ví dụ như phần lời giải bài 2 trang 93 Tin 12, các em học sinh sẽ tiếp tục nêu các thông tin cần được cập nhật trong CSDL nói trên.

Câu hỏi

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được cập nhật và cập nhật những gì?

Xem thêm: Bài 4 trang 93 Sgk Tin học 12

Lời giải bài 3 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12

Ví dụ 1

-    Thông tin trong cơ sở dữ liệu nói trên cần được cập nhật khi:

-    Thay đổi thông tin bạn đọc: Thông tin thay đổi có thể bao gồm địa chỉ, số điện thoại,...

-    Thay đổi thông tin sách: Thông tin thay đổi bao gồm các thuộc tính của sách.

-    Thêm bạn đọc mới: Thông tin cần cập nhật thêm bao gồm mã bạn đọc, tên bạn đọc,...

-    Thêm sách mới: Thông tin cần cập nhật thêm bao gồm mã sách, tên sách, tác giả,...

-    Thêm sửa thông tin về mượn sách của bạn đọc: Thay đổi ngày mượn, ngày trả hoặc có thể là thêm mới một bản ghi mượn sách.

-    Xóa thông tin về bạn đọc, sách.

Ví dụ 2

Thông tin trong CSDL nói trên cần phải được cập nhật khi:

- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

- Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

- Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

***

Để cho các em học sinh học tập môn Tin học lớp 12 được hào hứng hơn, doctailieu.com tiếp tục chia sẻ cho các em lời Giải bài tập SGK Tin học 12 kèm file PDF. Chúc các em học tốt môn Tin học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM