Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 91 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 91 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là

A. 81% Al và 19% Ni                        B. 82% Al và 18% Ni

C. 83% Al và 17% Ni                        D. 84% Al và 16% Ni.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính thành phần phần trăm

Hướng dẫn giải bài 3 trang 91 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 3 trang 91 sgk hóa học lớp 12

Khối lượng của Al là: 10×27 = 270 (g)

Khối lượng của Ni là: 1×59 = 59 (g)

=> Khối lượng hợp kim là: 270 + 59 = 329 (g)

Đáp án bài 3 trang 91 sgk hóa lớp 12

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    00:02 AM
24/07/2018    00:02 AM
Back to top